KURZ Hil Testing with VTsystem | 6.9.2023

oval
oval

Tento kurz poskytuje seznámení s možnostmi CANoe po rozšíření o hardware VTSystem. Veškerá rozhraní ECU jako napájení, komunikační sběrnice, analogové a digitální vstupy a výstupy mohou být obsluhována pomocí VTsystem modulů ovládaných v prostředí CANoe.

Kdy: 6. září 2023

prezenčně (VŠB-TUO)

Anotace

Kurz HiL testing with VTSystem je určený pro budoucí vývojáře, testery a uživatele prostředí CANoe rozšířené o nástroje pro Hardware in the Loop testování. Nástroje pro HiL testování rozšiřují prostředí CANoe o rozhraní pro komunikační sběrnice, napájecí zdroje a jejich nastavení, analogové a digitální vstupy a výstupy nastavitelné v prostředí CANoe.

Tento kurz poskytuje seznámení s možnostmi CANoe po rozšíření o hardware VTSystem. Veškerá rozhraní ECU jako napájení, komunikační sběrnice, analogové a digitální vstupy a výstupy mohou být obsluhována pomocí VTsystem modulů ovládaných v prostředí CANoe.

Kurz probíhá v českém jazyce.

PODROBNOSTI

REGISTRACE