PROBĚHLO – KURZ Digitální dvojče – za 100 miliónů, nebo za 100 tisíc?

oval
oval

Digitální dvojče je stále aktuální téma! Využívá se napříč obory pro různé výzkumně-vývojové aktivity. Objevuje v reálných aplikacích a stává se více uchopitelným a použitelným. Kam až se dá využitelnost digitálního dvojčete dotáhnout? O tom všem budeme diskutovat s expertem Tomášem Karáskem z IT4I a vedoucím konstruktérem Jiřím Plačkem z firmy Prestar.

REGISTRACE